KVKK

Şirketimiz ile iş ilişkiniz gereği kimlik, iletişim, hukuki işlem, müşteri işlem, fiziksel mekan güvenliği, işlem güvenliği, finans, pazarlama, görsel ve işitsel kayıtlar, talep Bilgisi, sipariş Bilgisi, İnternet giriş-çıkış bilginiz( e-ticaret sitemizden ürün satın alan müşterilerimiz için), alış-veriş bilgisi, kampanya çalışması sırasında elde edilen bilgiler, Çağrı merkezi kayıtları, genel nitelikli kişisel verilerinizi şirketimizle paylaşmaktasınız. Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlemlerinin Yürütülmesi, Tedarik Süreci Yönetimi Süreçlerinin Yönetimi, Yetkili Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi için kişisel verileriniz işlenmektedir. 07.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK) ve mevzuatı, kişisel verilerin işlenmesi konusunda ilgililerin uyması gereken bazı usuller belirlemektedir. KVK ve ilgili diğer mevzuat gereği, veri sorumlusu olarak şirketimizin, kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda tarafınızı aydınlatma ve rızanızı alma zarureti bulunmaktadır. Bu aydınlatma metninde sayılmış olan veri işleme amaçları, işlenilen veri türleri ve verinin paylaşıldığı taraflar genel nitelikleri itibariyle belirtilmiş olup iş verenin her bir sürece ilişkin özel prosedürleri ve talimatnameleriyle bu konuda detaylı ve ilgili konuya özel bildirimler yapılmaktadır. 1-VERİ SORUMLUSU UNVAN : KÜTAHYA ÖZERDOĞMUŞLAR GIDA İNŞ TUR TEKS PET KIRT MAD DAY TÜK MAL AMB SAN VE TİC AŞ ADRES :Afyon Yolu 7.Km Selçuklu Cad. Dayanlar Halı Saha Altı KÜTAHYA/MERKEZ MERSİS : 0607005458900015 2-İŞLENEN VERİ TİPLERİ I. Kimlik Bilgileriniz: ad soyadı, imza, T.C. kimlik numarası, tacir olmanız halinde MERSİS numarası ve ticaret unvanı, vergi kimlik numarası; II. İletişim Bilgileriniz: elektronik posta adresi, ikametgâh adresi, iş yeri adresi, telefon numarası, faks numarası; III. Elektronik İletişime İlişkin Verileriniz: ticari elektronik ileti gönderilmesine onay verdiğiniz veya gönderiminde kullandığınız elektronik posta adresi, telefon numarası, kısa mesaj numarası vb. elektronik iletişim adresleri, sahibi olduğunuz marka bilgileri, e posta hizmetlerinden yararlanılması amacıyla yurt dışında veri depolama ve/ veya bulut hizmeti tedarikçisi ( Google , Hotmail, Whatsaap vs) ; IV. Onaya ve Red Hakkının Kullanılmasna İlişkin Verileriniz: ticari elektronik ileti göndermesine onay verdiğiniz marka ve marka sahibi elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişi Hizmet Sağlayıcıları, izin tarihi, iletişim kanalı, alıcı tipiniz (bireysel/tacir), izin kaynağı, tacir veya esnaf olduğunuz bilgisi, reddetme hakkını kullandığınız tarih, ilişkin olduğu marka ve marka hakkı sahibi elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişi Hizmet Sağlayıcı, iletişim kanalı, red kaynağı; V. Müşteri İşlem Verileriniz: Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, senet, çek bilgileri, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi , VI. Finans Verileriniz: VII. Hukuki İşlem Verileriniz: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler VIII. İşlem Güvenliği Verileriniz: IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri IX. Finans Verileriniz X. Pazarlama Verileriniz: Alışveriş geçmişi bilgileri, Anket, Çerez kayıtları, Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler XI. Görsel ve İşitsel Kayıtlar: şikâyet, öneri ve taleplere ilişkin yazılı ve elektronik mesaj içeriğiniz, ses (çağrı merkezi arama) kayıtları, şikâyet başvurusunda bulunmanız halinde şikâyete konu edilen ticari elektronik iletinin görsel örneği XII. Fiziksel Mekan Güvenliği İçin Alınan Verileriniz: Ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları 3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI Şirket ile ilişkinize göre ve bu kapsamda elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenebilecektir. • Sözleşmelerin kurulması ve ifası, • Sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerimizin tam ve gereği gibi ifa edilebilmesi, • Elektronik ticaret mevzuatına uyum sağlanması, • Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bilgi taleplerinin karşılanabilmesi, • Resmi makamlar nezdinde işlem ve resmi yazışmaların yapılması, • İhtarname ve hukuki yazışmaların yapılması, • Dava ve icra süreçlerinin takibi, • Cari kartların oluşturulması, • Faturaların hazırlanması, • Tedarik ve satın alma süreçlerinin yönetimi, • Satış ve pazarlama faaliyetleri amacıyla iletişim ve hizmet tanıtımı faaliyetlerinin yürütülmesi, • Müşterilerin, İYS sistemi üzerinde kayıtlarının oluşturulması ve mevcut elektronik ticari onay verilerinin İYS sistemine entegre edilmesi, • Ticari elektronik ileti onayı alınması, reddetme hakkının kullanılmasına ve şikâyet süreçlerinin yönetilmesi • Onay, reddetme ve ticari elektronik iletilere ilişkin kayıtların tutulması ve saklanması, • İleti Yönetim Sistemi hesabı/profili oluşturulması ve yönetimi, • Hizmet Sağlayıcılara ilişkin güncel tanıtıcı bilgilerin görüntülenmesi, • Onay bilgilerinin görüntülenmesi ve ticari elektronik ileti reddetme hakkının kullanılabilmesi, • Onay verilmesi veya reddetme hakkının kullanılması halinde ilgililere bilgi verilmesi, • Onay ve ret işlemlerinin senkronize olarak ticari elektronik ileti yönetimini amaçlayan diğer platformlarda görüntülenebilmesi, • İzinsiz ticari elektronik ileti gönderimlerine ilişkin İleti Yönetim Sistemi üzerinden şikâyet başvurusunda bulunulabilmesi, • Şikâyet, öneri ve taleplerin yönetiminin sağlanması ve ilgilerine işlem sonucu hakkında bilgi verilmesi, • İnternet sitesi ziyaretçilerine ait bilgilerin log kayıtlarının tutulması • İnternet sitesinde yer alan formların kaydedilmesi, • İYS platformlarına giriş yapılan kullanıcı şifrelerinin saklanması ve yönetimi, • Çağrı merkezi ve telefon görüşmeleri ses kayıtlarının tutulması • Sosyal medya hesaplarının yönetilmesi, • Kargo ve evrak teslimi süreçlerinin yönetilmesi, • Şirket ve yerleşkemizin fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması, • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, • Talep / Şikayetlerin Takibi,Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, • Lojistik Faaliyetlerin Yürütülmesi, • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, • Finans ve Muhasebe İşlemlerinin Yürütülmesi, • Tedarik Süreci Yönetimi Süreçlerinin Yönetimi 4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI 1. Hizmet Sağlayıcı tarafından ŞİRKETİMİZE aktarılan kişisel veriler, Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaçlarla; Şirket içi, yurt içindeki kanunen yetkili kamu resmi kurum ve kuruluşları, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri, T.C. Ticaret Bakanlığı, ve Hizmet Sağlayıcı’nın izin vereceği Hizmet Sağlayıcı’nın iş ortakları ile paylaşılabilecektir. 2. Ticari elektronik ileti alıcılarının kişisel verileri, Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaçlarla; Şirket içi, yurt içindeki kanunen yetkili kamu resmi kurum ve kuruluşları, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri, T.C. Ticaret Bakanlığı, ve onay vermiş olduğunuz Hizmet Sağlayıcı sıfatını haiz elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişiler ve bunların yetkilileri ile Hizmet Sağlayıcı’nın izin vermiş olduğu iş ortakları ile paylaşılabilecektir. 3. Sözleşme veya taahhütname kaynaklı hukuki ilişkimiz olan firmalara ait kişisel veriler ise Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaçlarla; Şirket içi, yurt içindeki kanunen yetkili kamu resmi kurum ve kuruluşları, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri, T.C. Ticaret Bakanlığı, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, ve destek hizmeti sağlayıcılarımız ile paylaşılabilecektir. 4. Elektronik iletişiminin sağlanması amacıyla yurt dışında veri depolama ve/ veya bulut hizmeti tedarikçisi ( Google , Hotmail, Whatsaap vs) ile paylaşılabilecektir. 5. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ Kanun’un 5. maddesi 2. fıkrası (a), (c), (ç), (e) ve (f) bentleri uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak, Şirketimizle iletişime geçmeniz ve/veya hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizden internet sitemiz, mobil aplikasyon veya bu platformlarda yer alan formları doldurmanız yoluyla; telefon ve çağrı merkezi aracılığı ile; işbirliği yaptığımız ya da sözleşme ilişkimizin bulunduğu eden iş ortaklarından, Hizmet Sağlayıcı sıfatını haiz elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişilerden veri entegrasyonu yoluyla tarafımıza iletilmesi suretiyle işlemektedir. 6. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır. • Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel verileri işlenmişse; buna ilişkin bilgi talep etme, • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi şirketimiz tarafından teyit edilmiş e-posta adresiniz ile veya ozerdogmuslar@hs01kep.tr internet adresi üzerinden yazılı olarak iletebilirsiniz. Talebinizin kişisel veri iletilmesini gerektiren bir talep olması durumunda veri güvenliğinin sağlanması açısından kimliğinizi doğrulamanız talep edilebilecektir. KVKK’nın 13. maddesi gereğince veri sorumlusu olarak şirketimiz başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır ve yanıtımız tarafınıza iletilir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret kişisel veri sahibi olarak sizden talep edilecektir. …./…/2020